Pealeht | Raamatupidamisteenus | Õigusabi | Tõlketeenus |Lingid | Hinnakiri | Kontakt

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenuseid osutame nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele äriühingutele ja füüsilistest isikutest ettevõtjatele.

Võimalus on tellida ka osalist raamatupidamisteenust, s.t. tellida ainult teatud tehingute teostamine, näit. ainult palgaarvestus.

Soovi korral osutame teenust kokkuleppel kliendi juures kohapeal.

Samuti teostame vajadusel personaliarvestust ja panga ülekandeid.

Teie poolt on vaja esitada meile vaid õigeaegselt oma dokumendid. Meie teeme nende põhjal raamatupidamise ja koostame vajalikud aruanded.

Teenused:

•  Raamatupidamise sisseseadmine

•  raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine

•  jooksev raamatupidamine

•  eelmiste perioodide korrastamine

•  konkreetse perioodi raamatupidamine

•  deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile

•  aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine

•  aastaaruande koostamine

Raamatupidamise teenuse hind sõltub põhiliselt kannete kogusest ning töö keerukusest, sest nendest näitajatest sõltub teenusele kuluv aeg. Raamatupidamisteenuste orienteeruv hind on näha hinnakirjas

Püsikliendile on konsultatsioon tasuta

Copyright © 2009 aetika.ee. Kõik õigused kaitstud. Designed by TemplatesLand